حمایت از کودکان فلج مغزی (cp)

64

حمایت از کودکان فلج مغزی (cp)

پویش بزرگ حمایت از کودکان مبتلا به بیماری فلج مغزی(cp)

  • کل مبلغ مورد نیاز : 10000000000/00

این بار در آذر ماه بر آن شدم تا با حمایت شما بزرگواران بالی برای پرواز فرشته ها باشیم. پویش بزرگ حمایت از کودکان فلج مغزی (cp) در بنیاد نیکوکاری فرشته ها آغاز شد. شما هم می توانید در این پویش با اهدای حمایت های نقدی خود سهیم باشید تا با تهیه لوازم مورد نیازشان که شامل ویلچر معمولی، ویلچر cp ، کالسکه، واکر و ... است به بهبود کیفیت زندگی شان کمک کنیم.