حمایت از مادران باردار

60

حمایت از مادران باردار

اهدای کمک جهت مراقبت های پیش از زایمان

  • کل مبلغ مورد نیاز : 70000000/00

یکی دیگر از فعالیت های مهمی که در بنیاد نیکوکاری فرشته ها به صورت مستمر صورت میگیرد، حمایت از مادران بارداری است نیاز به مراقبت های پیش از زایمان دارند. از آنجا که هزینه های آزمایش و قربالگری پیش از زایمان مبالغ بالاست، بر آن شدیم تا با کمک دوره ای به این عزیزان شرایط زندگیشان را به حالت نرمال باازگردانیم. از شما نیک اندیشان درخواست میکنیم در این مسیر همراه ما باشید.